Spring naar inhoud

Wannes Van de Velde in Jongerenkontakt (1969)

Het interview van Walter Slosse met Wannes Van de Velde verscheen in juli 1969 in het nummer DUBBELLOL van Jongerenkontakt, het blad voor de jonge leden van de socialistische vakbond ABVV. De foto’s werden gemaakt door Egbert Hans. Omdat elke uitgave van Jongerenkontakt onderhevig was aan de lachbuien van de twee redacteuren, werden in dit nummer namen en titels veranderd tot absurde woordspelingen die op zijn minst onconventioneel waren te noemen.

De toen 32-jarige Wannes Van de Velde was al ruim bekend bij het Vlaamse publiek door zijn originele Vlaamse volkszang, waarbij hij zich liet begeleiden door viool, fluit en accordeon.
Er waren toen drie lp’s van hem verschenen en hij hield zich voortdurend bezig met het schrijven van nieuwe teksten, in stijl van de oude Vlaamse volksliederen, die hij zong in de Antwerpse volkstaal.

 

Door dubbel te klikken op de afbeeldingen van de interviewpagina’s, wordt de oorspronkelijke tekst leesbaar. De spelling was in 1969 anders dan vandaag en verklaart waarom cultuur met een k wordt geschreven.

De sleutel

“Een jaar of acht geleden zijn die gasten (Boudewijn de Groot en zo) begonnen met Vlaamse liekes te zingen. Ik dacht, die Vlaamse chansons, dat is wel iets voor mij… Toen dacht ik, tiens, als ze nu een lied maken in het Vlaams, dan baseren ze zich altijd op de vorm van het Franse chanson. Het chanson dat FRANS is. Omdat daar de grote mannen zijn, zoals Brassens, Mouloudji… Toch heel knap. En ik dacht, waarschijnlijk zal dat wel liggen aan die stijl en die muziek, dat ons Vlaams daar niet op gaat. Omdat wij geen Frans spreken, kunnen we niet het ritme van het Frans aannemen… En dan ben ik eens gaan zien in de verzamelingen van volksliederen. Omdat ik dacht, dat daar de sleutel moest liggen: de volksliederen! Want die Vlaamse mensen zongen toch vroeger natuurlijk?”

Een echt Vlaams lied is een volkslied

“Omdat in de laatste vierhonderd jaar de enige kultuur in de Vlaamse taal, eigenlijk de volkskultuur is geweest. Ook Stijn Streuvels, Guido Gezelle… is volkskultuur. ’t Zou maar erg zijn dat ge uw eigen taal geweld zoudt moeten aandoen, om zogezegd aan kultuur te gaan doen. Dat vind ik nogal erg! Daar de klank een grote rol speelt in de beheersing van een taal, kunt ge dat maksimum aan natuurlijkheid en klankrijkdom slechts bereiken in de taal die ge zelf spreekt. In mijn geval is dat het Antwerps, het Brabants. Daarom doe ik dat. Spreek ik die taal… Ik heb natuurlijk op school Nederlands geleerd. Schoon leren spreken. Maar ge gaat natuurlijk heel goed horen dat ik een Antwerpenaar ben. Maar mag dat niet?”

Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN)

“Het is werkelijk nodig en van sociaal belang, dat iedereen degelijk Nederlands leert lezen, schrijven en klappen. Of praten. P r a t e n… Maar dat wil niet zeggen dat onze eigen taal, het Zuidnederlands, Brabants, Westvlaams, Oostvlaams of Limburgs minderwaardig zou zijn. Integendeel! Maar nu spekuleert men op het zgn. minderwaardige en lachwekkende van het dialekt en de volkstaal, om ons een ander dialekt in te spuiten, nl. het Hollands… Een Vlaming doet niet liever dan zijn eigen zaken te verloochenen om iets vreemds aan te nemen. Hij heeft dat in de vorige eeuwen bewezen door Frans te spreken, en nu gaat hij het doen door Hollands te spreken. De Vlaming die zich in de vorige eeuw boven Jan met de Klak wou verheffen, die sprak Frans. En nu nog, dat weet ge, de franskiljons. En nu, als hij zich nu wil verheffen boven Jan met de Klak, spreekt hij ABN.”

Breughel

“Breughel, dat is één van de grootste kunstenaars die er ooit geweest zijn. Dat is nu een Vlaming. Toevallig hé? Wat is Breughel voor de Vlamingen? Een stoet met worsten en beulingen!!! Klaar? Ze willen dat niet verstaan!!! Omdat ze bang zijn van dat te zien! Omdat Breughel hen tegen hun botten stampt! En zei: onnozelaarkes, draai nu eens bij, vergeet nu eens die ijskast en zo… Dat zei Breughel, zoals iedere artiest dat zegt. En dat willen de Vlamingen niet zien, want dan zouden ze hun ijskast moeten vergeten, en hun eigen huis! En is Nonkel Jef nog niet dood ? Dat we zijn poen binnen hebben? Dat is een Vlaming! Dat is toch waar, enfin! Als ge geen respekt voor uw eigen kultuur hebt, dan moogt ge ook geen rechten eisen. Het is vanuit het respekt voor uw eigen kultuur dat de vrijheid komt! En ook het respekt voor anderen.”

Jimi Hendrickx

“Als ge muziek wilt brengen met de pretentie, van ik ga kultuur brengen, schei er dan maar mee uit! Verkoop dan maar ijskasten. Echt waar. lk ben tegen Jimi Hendrickx en al die zever! lk zeg het rechtuit. Ge moogt het goed in uw boekske zetten. Pas op, ik ben niet tegen Jimi Hendrickx zelf , maar tegen de manier waarop hij wordt gebruikt. lk ben tegen het sisteem van de bewust geplande brainwashing, die al jaren, en misschien al langer dan wij denken, bezig is. De jukeboks, de amerikanisatie… Denkt gij dat de Beatles niet op voorhand zijn uitgezocht door een komputer, of zoiets in die aard? Daar ben ik zeker van. Maar wie van die gasten, die zo met de Beatles oplopen, heeft er nu als eens geluisterd naar een kwartet van Bartok, of doodgewoon van Beethoven ? Maar de jonge mensen worden zo hard als een been. Ze worden keihard als een ijskast. Ze worden sadistisch.”

Het 16e eeuwse Antwerpen

“Waarom moet zo’n oude stad verdwijnen ? Een overblijfsel van vroegere kulturen heeft een reden om te blijven bestaan. Zo’n oude stad is toch ook een aspekt van het leven? Waarom moet die vernield worden? Omdat die grond veel geld waard is? Alleen daarom? Ik word triestig als ik dat allemaal zie verdwijnen… Maar dat gebeurt allemaal zonder informatie vanwege de overheid. WIJ WETEN VAN NIKS! Daarom ben ik bang: wat gaan die nu doen ? Wat zijn die van zin? Op een bepaald moment staat ge met uw neus tegen een muur, en ge hebt niks in de pap te brokken. Ge kunt gaan of kreveren!”


De laatste tijd staat het wel fijn,
Zo een kultuurmodel te zijn
Door ABN te spreken.
Wie gaarne schijnkultuur verwekt,
Spreekt nu een Hollands dialekt,
Verkoopt Oranje streken.
Zo krijgt ons volk, één, twee, drij,
Een splinternieuw komplekske bij.
Want volgens de groten
Betekent Vlaams geen kloten.

Terug naar de W van Wannes ➔


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

%d bloggers liken dit: